Perla Blanca aşağıdaki özelliklere sahip lokasyonlarda mağazalar açılması konusunda anlaşmalar yapmaktadır,

  • Alışveriş merkezilerinde ve ana cadde üzerinde cadde cepheli olan,
  • Bulunduğu lokasyonda alışveriş potansiyeli yoğun arterde bulunan,
  • Minumum 4 mt cepheye sahip olan,

yerler genel anlamda Perla Blanca mağazası olmaya uygun yerlerdir.

Perla Blanca yıllık planlarla mağaza açılması gereken lokasyonları belirler. Bu loaksyonlarda mağaza açmak isteyen girişimciler bulunarak, ya da bu lokasyonlardan gelen talepler değerlendirilerek aday şirket ya da kişilerle detaylar görüşülür.

Mağaza açma sürecinde yer seçimi yapıldıktan sonra; yatırım aşamasında gerekli zaman ve maliyet fizibilitesi yapılmaktadır. Mağazanın lokasyona uygun doğru mimari ile açılması konusunda Perla Blanca gerekli çalışmaları hazırlatarak işletmeciye teslim eder.

Mağazanın tüm mimari tasarımı Perla Blanca tarafından yapılır ve uygulaması yapılacak anlaşmaya göre Perla Blanca ekibi ya da mağaza işletmecisi tarafından gerçekleştirilir.

Mağazanın nasıl işletileceğine dair tüm eğitim Perla Blanca tarafından verilir ve düzenli aralıklarla hizmet ve satış kalitesi denetimleri yapılır.